Om företaget

Affärsidén kom 1999 företaget grundades 2007

Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB grundades 2007 och har sedan 2010 fortsatt i

samma inriktning, som bygg och konsultbolag med projekt- & byggledning. Bolagets säte

är i Södertälje och med hela Stockholms län och dess omnejd som arbetsfält. 2012 fick vi

en ny VD Markku Juntunen. Ägarna som startade bolaget har över 60 år av erfarenhet

ifrån byggbranschen. Tillsammans med våra duktiga projketledare, arbetsledare och

skickliga yrkesarbetare gör vi allting möjligt inom tid och budget.

 

 

Vi har 28 st anställda i bolaget men vår vision är att vår affärsutveckling skall ha en

fortsatt positiv trend så att vi kan växa med 5-8 anställda per år beroende på hur det

ekonomiska läget ser ut i Sverige. Allt för att Adeficator ska kunna anta större projekt

och bemöta fler framtida kundbehov och utmaningar.

 

 

Då vi på Adeficator alltid har varit självständiga och framåt så har vi lärt oss att snabbt

ta ställning till att ständigt lösa nya utmaningar och problem. Lösningarna måste alltid

vara positiva och med god kvalitè samt kunna levereras inom uppsatta tidsramar.

 

 

Vi är vana att arbeta med både stora som små kunder/företag vilket garanterar en god

förståelse om vad kunderna behöver och vill ha, vill vi vara den konkurrensmässigt bästa

samarbetspartnern. Varje arbetsplast är en ny referens till oss!

 

 

Vårt motto är: Är det värt att göra, är det värt att göra ordentligt.

 

 

Med lång erfarenhet och gott engagemang samt vårt goda rykte kan vi med vårat breda

kontaktnät och erkänt skickliga underleverantörer åstakomma att vi alltid är framgångsrika,

alltid i rätt tid och ge bästa möjliga kvalité till bra priser.

 

 

Vi på Adeficator är övertygade om att positiva resultat får personalen att växa i kavlitetstänk

och lojalitet både till oss och kunderna. Samt att även entreprenörer blir mer synkroniserade

och visar högre engagemang och bra samarbete vilket skapar stor respekt. Alla har ett

positivt förhållningssätt gentemot varandra och våra kunder. De entreprenörer som är

kontrakterade av oss och arbetar åt våra beställare, kunder eller samarbetspartners är

våra ambassadörer.

 

Alla ska vara stolta över att representera Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB.

 

Alla ska vara trygga över att anlita Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB.

 

 

SNART KAN NI

följa oss på sociala medier:

Telefon ( 8-16 ) : 08-509 208 55

E-post : info@adeficator.se