Om företaget

Affärsidén kom 1999, företaget grundades 2007

Affärsiden till bolaget grundlages 1999 och 2007 grundades Aderficator Bygg och Fastighetskonsult AB


Har sedan 2010 fortsatt i samma inriktning, som bygg och konsultbolag med projekt- & byggledning.
Bolagets säte är sedan start i Södertälje med hela Stockholms län och dess omnejd som arbetsfält.
2012 fick vi en ny VD Antero Markku Juntunen. Ägarna som startade bolaget har över 60 år av
erfarenhet ifrån byggbranschen. Tillsammans med våra duktiga projketledare, arbetsledare och
skickliga yrkesarbetare gör vi allting möjligt inom tid och budget.


Vi har 36 st anställda i bolaget och vårvision är att vår affärsutveckling skall ha en fortsatt
positiv trend. Vi haren värdefull vårdande personalpolitik och där lejonparten av anställda

stortrivsvilket bevisas av att de stannar och försöker rekrytera ny medarbetare till oss, vår

personal trivs vilket vi är stolta över samt något vi tror våra kunderkänner av och även får

bevis på i form av våra goda slutresultat. Många av våra anställda kan själva planera och

styra sin tid så att det passar både våra kunder och justderas familjesituationer samt sport-

och fritidsintressen, unikt och bra vilketvi är stolta mycket stolta över.


Vi planerar att vi kan växa med 5-8 anställda per år, beroende på hur det ekonomiska läget

ser ut i Sverige. Allt för att Adeficator ska kunna anta större projekt och bemöta fler framtida

kundbehov och nya utmaningar.Då vi på Adeficator alltid har varit självständiga och framåt så har vi lärt oss att snabbt

ta ställning till att ständigt lösa nya utmaningar och problem. Lösningarna måste alltid

vara positiva och med god kvalitè samt kunna levereras inom uppsatta tidsramar.Vi är vana att arbeta med både stora som små kunder/företag vilket garanterar en god

förståelse om vad kunderna behöver och vill ha, vill vi vara den konkurrensmässigt bästa

samarbetspartnern. Varje arbetsplast är en ny referens till oss!Vårt motto är: Är det värt att göra, är det värt att göra ordentligt.Med lång erfarenhet och gott engagemang samt vårt goda rykte kan vi med vårat breda

kontaktnät och erkänt skickliga underleverantörer åstakomma att vi alltid är  framgångsrika,

alltid i rätt tid och ge bästa möjliga kvalité till bra priser.Vi på Adeficator är övertygade om att positiva resultat får personalen att växa i kavlitetstänk

och lojalitet både till oss och kunderna. Samt att även entreprenörer blir mer synkroniserade

och visar högre engagemang och bra samarbete vilket skapar stor respekt. Alla har ett

positivt förhållningssätt gentemot varandra och våra kunder. De entreprenörer som är

kontrakterade av oss och arbetar åt våra beställare, kunder eller samarbetspartners är

våra ambassadörer.


Alla ska vara stolta över att representera Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB.


Alla ska vara trygga över att anlita Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB.